ເຮືອນ hearth

More: ສູດ , ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ , ອອກແບບພາຍໃນ , ເທກນິກ